Η ZWE και η Reloop δημοσιεύουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο θέσπισης νομοθεσίας για τη διαλογή μεικτών αποβλήτων στο πλαίσιο της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

2
Η ZWE και η Reloop δημοσιεύουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο θέσπισης νομοθεσίας για τη διαλογή μεικτών αποβλήτων στο πλαίσιο της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Zero Waste Europe (ZWE) και Reloop κυκλοφόρησαν σήμερα αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για τη νομοθεσία για τη Διαλογή Μικτών Αποβλήτων (MWS) στο πλαίσιο της Οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ).

Οι κατευθυντήριες γραμμές αναπτύχθηκαν για να διευκρινίσουν το τροπολογία που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση μεικτών αποβλήτων για σκοπούς «ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (1).

Το έγγραφο συνιστά την εφαρμογή συστημάτων MWS καθορισμένης ποιότητας για την αφαίρεση υλικών που προέρχονται από ορυκτά, ώστε να διασφαλίζεται ότι μόνο βιογενή απόβλητα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Σύμφωνα με την απαίτηση, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει είτε να προδιαλέγουν τα απόβλητα επί τόπου είτε να αποδείξουν ότι όλα τα απόβλητα που έχουν παραληφθεί έχουν υποβληθεί σε διαλογή πριν παραδοθούν για αποτέφρωση.

Ο Janek Vähk, συντονιστής του προγράμματος για το κλίμα, την ενέργεια και την ατμοσφαιρική ρύπανση στο ZWE, δήλωσε: «Σήμερα, στις μονάδες αποτέφρωσης, το «βιοαποδομήσιμο κλάσμα μικτών αποβλήτων» δεν καίγεται ποτέ χωρίς να υπάρχουν μεγάλες ποσότητες (συχνά ανακυκλώσιμων) ορυκτών υλικών. Επομένως, για να διασφαλιστεί ότι το RED υποστηρίζει προγράμματα που δεν επιτρέπουν την καύση ορυκτών υλικών όπως τα πλαστικά, η διαλογή μεικτών απορριμμάτων θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τους φορείς εκμετάλλευσης που θέλουν να πουλήσουν την ενέργειά τους ως ανανεώσιμη».

Η Clarissa Morawski, CEO της Reloop, δήλωσε: «Τα προτεινόμενα κριτήρια δεν δημιουργούν νέα υποχρέωση, καθώς υπάρχει ήδη στον ορισμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να χρησιμοποιούνται μόνο τα βιογενή κλάσματα των αποβλήτων και όχι τα απολιθώματα».

Ο οδηγός συνιστά επίσης τον καθορισμό των ακόλουθων ελάχιστων κριτηρίων απόδοσης για τα ΑΣΑ
συστήματα:

● Για πλαστικά > 70%, με μη στοχευόμενα υλικά που δεν συνεισφέρουν περισσότερο από 10%
● Για χάλυβα >80%, με μη στοχευόμενα υλικά που δεν συνεισφέρουν περισσότερο από 4%
● Για αλουμίνιο >60%, με μη στοχευόμενα υλικά που δεν συνεισφέρουν περισσότερο από 6%

Πρόσφατο κανω ΑΝΑΦΟΡΑ από την Eunomia Research and Consulting διαπίστωσε ότι το MWS θα ήταν απαραίτητο (πέρα από τη βελτίωση της χωριστής συλλογής και σχεδιασμού για ανακύκλωση) για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι υπάρχοντες στόχοι ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών και αστικών απορριμμάτων και να διασφαλιστεί η πρόοδος προς τους ευρύτερους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα της ΕΕ.

Η ZWE και η Reloop καλούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να βελτιώσουν τα κριτήρια για τα ανάμεικτα απόβλητα για να διασφαλίσουν ότι αυτά θα χαρακτηρίζονται ως πηγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μόνο εάν έχουν υποβληθεί σε διαλογή καθορισμένης ποιότητας.

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ

Σημειώσεις προς τους συντάκτες

  1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογία στο άρθρο 29, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2 της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

«Στην περίπτωση μικτών απορριμμάτων, ωστόσο, οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να εφαρμόζουν συστήματα διαλογής μικτών αποβλήτων καθορισμένης ποιότητας με στόχο την απομάκρυνση απολιθωμάτων».

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα
Η Zero Waste Europe και η Reloop σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο συνέδριοΔιαλογή μεικτών απορριμμάτων: Το επόμενο όριο για τη διαχείριση των υπολειμματικών αποβλήτων για μέγιστη κυκλικότητα​με στόχο να φέρει κοντά περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις, φορείς εκμετάλλευσης MWS, ανακυκλωτές, εμπειρογνώμονες και παρόχους τεχνολογίας από χώρες σε όλη την Ευρώπη για να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους σχετικά με την εισαγωγή των ΑΣΑ ως πρόσθετου εργαλείου για την ανάκτηση και την επανακυκλοφορία των πολύτιμων πόρων της Ευρώπης. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2023 στις Βρυξέλλες από τις 9 π.μ. έως τις 3:50 μ.μ. Παρακαλώ εγγραφείτεεδώ.

Bir cevap yazın